EKOGİRİŞİM (Yaratıcı Girişimcilik Araştırma Ve Uygulama Merkezi)

Akademik Kadro

EKOGİRİŞİM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ